Lokalizacja Centrum

Edukacji Kreatywnej Eureka:

 

ul. Kościuszki 16/4

 45-062 Opole

 

email: info@eureka.opole.pl

 

tel: +48 694 345 666

 

Dane do płatności za kurs:

BNP Paribas Bank Polska SA  O/Opole

nr konta:  66 1600 1329 1847 7105 1000 0002

z podaniem imienia i nazwiska KURSANTA

Dane do korespondencji:

 

Centrum Edukacji Kreatywnej Eureka

Małgorzata Stachańczyk

ul. Cementowa 2/7

45–358 Opole

NIP: 749-184-29-52

POLECAMY

EUREKA  CENTRUM  EDUKACJI  KREATYWNEJ  2012 ©

DESIGN MAAXGROUP